Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2014/XLIILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_42_2014.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–15 „Kompobond” – kompozyt czy bond? Własne obserwacje kliniczne zastosowania materiału Vertise Flow
Renata Chałas, Katarzyna Kamińska‑Pikiewicz, Joanna Zubrzycka‑Wróbel, Agnieszka Sochaczewska‑Dolecka, Teresa Bachanek
11_2_42_2014.pdf
17–22 Ocena dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych po operacji ortognatycznej – anamnestyczny i kliniczny wskaźnik Helkimo
Artur Matthews‑Brzozowski, Anna Böhm, Elżbieta Kaczmarek
17_2_42_2014.pdf
23–26 Ocena nasilenia bruksizmu u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz
23_2_42_2014.pdf
27–32 Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu tłuszczaków
Piotr Osica, Anna Janas
27_2_42_2014.pdf
33–38 Objawy dysplazji ektodermalnej według klasyfikacji Freire‑Maia i Pinheiro
Małgorzata Zadurska, Konrad Perkowski, Magdalena Marczyńska‑Stolarek, Agnieszka Osmólska‑Bogucka, Adrianna Rakowska, Lidia Rudnicka
33_2_42_2014.pdf
39–42 Język geograficzny – przegląd współczesnego piśmiennictwa i opis przypadku
Monika Nastaj, Aleksandra Jagnicka, Ewelina Szyszkowska-Kniaź, Joanna Wysokińska-Miszczuk
39_2_42_2014.pdf
43–50 Postępowanie ortodontyczne i ortodontyczno-chirurgiczne z kłami zatrzymanymi – przegląd piśmiennictwa
Anna Paradowska‑Stolarz, Małgorzata Rzepecka‑Skupień, Szymon Chojnowski, Konstanty Sławecki, Beata Kawala
43_2_42_2014.pdf
51–56 Zjawisko osteopercepcji u pacjentów zaopatrzonych w implantoprotezy zębowe – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_2_42_2014.pdf
57–62 Antropogeniczne źródła fluoru – wpływ na otaczające środowisko i stan zdrowia człowieka – przegląd piśmiennictwa
Anna Stogiera, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
57_2_42_2014.pdf
63–68 Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie
Marta Mozol‑Jursza, Elżbieta Paszyńska, Agata Osińska, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień
63_2_42_2014.pdf
69–75 Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych – na podstawie piśmiennictwa
Anna Paradowska‑Stolarz, Małgorzata Rzepecka‑Skupień, Janina Szeląg
69_2_42_2014.pdf
77–80 Precyzyjne elementy retencyjne – przegląd piśmiennictwa
Natalia Brusiłowicz, Włodzimierz Więckiewicz
77_2_42_2014.pdf
81–84 Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa
Bożena Szymoniak, Anna Jankowska‑Wika
81_2_42_2014.pdf
85–88 Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienia wstępne
Małgorzata Kozak, Małgorzata Chruściel‑Nogalska, Halina Ey‑Chmielewska
85_2_42_2014.pdf
89–94 The Self Adjusting File – przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego?
Hubert Gołąbek, Katarzyna Brus-Sawczuk, Izabela Strużycka
89_2_42_2014.pdf
95–98 Trudności diagnostyczne choroby Biermera – opis przypadku
Barbara Molęda‑Ciszewska, Aida Kusiak, Lech Marciszyn
95_2_42_2014.pdf
99–101 Sekwencja Pierre Robin: opis przypadku
Joanna Krokos, Paulina Puacz‑Matuszek
99_2_42_2014.pdf
103–106 Pilna analgo-sedacja pacjenta z urazem wielonarządowym wykonana przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego w warunkach przedszpitalnych – opis przypadku
Marcin Zieliński
103_2_42_2014.pdf
107–112 Przewlekłe wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Opis przypadku
Izabela Molenda, Zbigniew Kozłowski
107_2_42_2014.pdf
113–115 Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich
Karolina Gerreth
113_2_42_2014.pdf
117–118 Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Członków Akademii Pierre Faucharda
Zbigniew Klimek
117_2_42_2014.pdf
119–121 Sprawozdanie z Kongresu IADR/PER 2014 w Dubrowniku
Anna Surdacka
119_2_42_2014.pdf
123–123 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med. Stefana Fliegera
Krzysztof Osmola
123_2_42_2014.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.