Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2017/XLVLista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_45_2017.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–20 Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji zębodołu materiałem kościozastępczym R.T.R.
Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski
11_2_45_2017.pdf
21–29 Wpływ pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wybrane właściwości
Agata Szczesio, Krzysztof Sokołowski, Joanna Nowak, Kinga Bociong, Karolina Kopacz, Jerzy Sokołowski
21_2_45_2017.pdf
31–36 Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marcin Winiarski
31_2_45_2017.pdf
37–43 Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania
Natalia Brusiłowicz, Weronika Huss, Włodzimierz Więckiewicz
37_2_45_2017.pdf
45–48 Opis metodyki badania klinicznego pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo‑żuchwowych według klasyfikacji DC/TMD
Anna Sójka, Jakub Pilarski, Wiesław Hędzelek
45_2_45_2017.pdf
49–58 Ocena skuteczności stosowania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych dolnych trzecich zębów trzonowych
Katarzyna Błochowiak, Adrian Szafiński, Kamila Gryniewicz, Jerzy Sokalski
49_2_45_2017.pdf
59–63 Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
59_2_45_2017.pdf
65–69 Zaburzenia lipidowe u pacjentów z rakiem jamy ustnej i leukoplakią – przegląd piśmiennictwa
Andrzej Kołciuk, Paweł J. Zawadzki, Izabela Strużycka
65_2_45_2017.pdf
71–80 Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne protez ruchomych z użyciem technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa
Sebastian Farmas, Andrzej Gala
71_2_45_2017.pdf
81–84 Elektroniczne papierosy a jama ustna
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
81_2_45_2017.pdf
85–90 Zwiększenie objętości dziąseł – przegląd piśmiennictwa
Anna Bartkowiak, Włodzimierz Łojewski
85_2_45_2017.pdf
91–96 Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego
Marta Worona, Teresa Matthews-Brzozowska
91_2_45_2017.pdf
97–100 Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Szymon Kubanek, Marta Strykowska, Beata Czarnecka
97_2_45_2017.pdf
101–105 Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski
101_2_45_2017.pdf
107–114 Martwica bifosfonianowa kości szczęk – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków
Maciej Włodarczyk, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Emil Kalinowski, Jerzy Reymond
107_2_45_2017.pdf
115–118 Sprawozdanie z 1. Europejskiego Kongresu – International Congress of Oral Implantologists i 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI
Monika Żmuda
115_2_45_2017.pdf
119–121 105 Swiatowy Kongres Stomatologiczny FDI w Madrycie – sprawozdanie
Rafał Brożek
119_2_45_2017.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.