Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2013/XLILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_41_2013.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–14 Zastosowanie alginatowej masy wyciskowej do kontrolowanego wydzielania fusydanu sodu
Beata Czarnecka, John W. Nicholson
11_2_41_2013.pdf
15–24 Ocena potencjału proliferacji i zdolności formowania kolonii in vitro przez komórki izolowane z miazgi ludzkiego zęba (DPSC) oraz brodawki wierzchołkowej (SCAP) hodowane w warunkach standardowych oraz stymulujących różnicowanie
Ewa Chomik, Paulina Bautembach-Koberda, Katarzyna Schütz, Tadeusz Pawełczyk, Izabela Maciejewska
15_2_41_2013.pdf
25–32 Poziom higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne w odniesieniu do jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Mariusz Bochniak, Aida Kusiak, Andrzej Rynkiewicz
25_2_41_2013.pdf
33–38 Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego
Kamila Wróbel, Krzysztof Majchrzak, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Krystyna Rusiniak-Kubik
33_2_41_2013.pdf
39–43 Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej
Mieszko Więckiewicz
39_2_41_2013.pdf
45–52 Ergonomia w pracy zawodowej lekarza dentysty – badania ankietowe
Grzegorz Hille, Anna Seget, Jolanta Pytko-Polończyk
45_2_41_2013.pdf
53–56 Aparaty wewnątrzustne używane do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania – przegląd piśmiennictwa
Kamil Wojciechowski, Jakub Błachowiak, Mieszko Więckiewicz2
53_2_41_2013.pdf
57–61 Otyłość i jej wykładniki w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
Anna Lehmann-Kalata, Anna Surdacka, Edyta Ciężka-Hsiao
57_2_41_2013.pdf
63–68 Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa
Małgorzata Chruściel-Nogalska, Dominika Polak-Majcher, Bartosz Dalewski, Bogumiła Frączak
63_2_41_2013.pdf
69–71 Galwanoforming jako alternatywa dla złożonych uzupełnień protetycznych
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
69_2_41_2013.pdf
73–77 Etiologia zgryzu otwartego
Agnieszka Sieja, Katarzyna Potoczek, Michał Sarul, Beata Kawala
73_2_41_2013.pdf
79–82 Martwica kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów. Przegląd piśmiennictwa
Szymon Frank, Katarzyna Fiołna, Andrzej Wojtowicz
79_2_41_2013.pdf
83–88 Zadania lekarza dentysty w identyfikacji ofiar katastrof – wytyczne i formularze Interpolu
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Agnieszka Przystańska
83_2_41_2013.pdf
89–92 Terapia laserowa wykorzystana w kamicy ślinowej
Bartłomiej Szpyrka, Grażyna Grzesiak-Janas
89_2_41_2013.pdf
93–97 Wczesna rehabilitacja protetyczna młodocianego pacjenta z rodzinnie występującym zespołem dysplazji ektodermalnej – opis przypadku
Jakub Hadzik, Agnieszka Wasik, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
93_2_41_2013.pdf
99–102 Rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy
Katarzyna Błochowiak, Joanna Pluskota, Stanisław Grajewski, Jerzy Sokalski
99_2_41_2013.pdf
103–106 Trudności w adaptacji protezy całkowitej dolnej – opis przypadku
Agnieszka Nowakowska, Tomasz Dąbrowa
103_2_41_2013.pdf
107–114 Leczenie zgryzu przewieszonego w zakresie pojedynczych zębów. Opis dwóch przypadków z 2,5-rocznymi obserwacjami odległymi
Beata Rucińska-Grygiel
107_2_41_2013.pdf
115–120 Leczenie zgryzu urazowego poprzez odtworzenie prowadzenia kłowego diagnozowane aparatem T-Scan III – opis przypadku
Mariusz Bołzan, Elżbieta Dembowska
115_2_41_2013.pdf
121–122 8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI w Krakowie – sprawozdanie
Krzysztof Makuch
121_2_41_2013.pdf
123–123 Spotkanie Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Faucharda
Artykuł redakcyjny
123_2_41_2013.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.