Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maciej Raczkowski2/2021/XLIX s. 94–98
Kliknij aby wrócić do spisu treści
94_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.14

Fraza do cytowania: Raczkowski M. Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Dental Forum. 2021;XLIX(2):94–98. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.14.

Choroby neurodegeneracyjne prowadzą nie tylko do zaburzenia czynności ruchowych i poznawczych, ale także mają wpływ na zdrowie jamy ustnej. Istnieją liczne dowody na powiązanie zapalenia przyzębia z chorobą Alzheimera. Przewlekły stan zapalny w przyzębiu może mieć wpływ na inicjowanie zmian zapalnych w układzie nerwowym. Zaburzenia psychiczne i ruchowe występujące w tych chorobach, zwłaszcza w zaawansowanych stadiach, powodują pogorszenie higieny, a co za tym idzie zwiększają ryzyko próchnicy i chorób przyzębia. U tej grupy pacjentów częściej mogą również występować zaburzenia w stawie skroniowo‑żuchwowym oraz kserostomia.

Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, zapalenie przyzębia, kserostomia.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.