Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Choroby przyzębia u osób z udarem

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Min Ling, Chih-Yu Chou, Yue Ling2/2021/XLIX s. 83–87
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.16

Fraza do cytowania: Ling M., Chou C., Ling Y. Choroby przyzębia u osób z udarem. Dental Forum. 2021;XLIX(2):83–87. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.16.

Infekcje ogólnoustrojowe, obwodowe mogą stanowić czynnik ryzyka chorób OUN o podłożu neurodegeneracyjnym, naczyniowym i immunologicznym. Epidemiologia ciężkiego zapalenia przyzębia w polskiej populacji jest wciąż nieznana. Dlatego, aby zbadać związek między zapaleniem przyzębia a chorobami ogólnymi, przeprowadza się badanie z analizą stanu przyzębia wśród pacjentów po udarze i porównuje wyniki z ogólną zdrową kohortą. Zapalenie przyzębia jest stanem zapalnym przewlekłym i chociaż płytka bakteryjna jest głównym inicjatorem odpowiedzi immunologicznej, czynniki ogólnoustrojowe, takie jak udar, są istotnym czynnikiem ryzyka, który może powodować dalsze niszczenie dziąseł i kości wyrostka zębodołowego. Celem tego badania kliniczno‑kontrolnego jest zbadanie roli udaru mózgu w rozwoju zapalenia przyzębia u pacjentów. Grupę badaną stanowiło 104 pacjentów z Kliniki Chorób Naczyń Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (kobiety = 61, mężczyźni = 33, przedział wiekowy 20–79 lat [średnia 45,97 lat]) z rozpoznaniem udaru mózgu i 94 zdrowych pacjentów z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM w Poznaniu (kobiety = 45, mężczyźni = 59, przedział wiekowy 33–92 lata [średnia 67,38 lat]). Wskaźniki przyzębia pacjentów (Bleeding on Probing [BOP] i przybliżony wskaźnik płytki [API]) zostały zmierzone i wyświetlone na histogramie i wykresach pudełkowych w celu wizualizacji dystrybucji danych. Wartości danych poddano analizie statystycznej za pomocą testu z i ustalono, że istnieje istotny związek między chorobą przyzębia a udarem (p < 0,01) zarówno w wynikach BOP, jak i API.

Słowa kluczowe: infekcje ogólnoustrojowe, udar mózgu, zapalenie przyzębia.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.