Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem ekstrakcji zęba siecznego żuchwy – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Łukaszewicz, Agata Tuczyńska, Teresa Matthews‑Brzozowska2/2021/XLIX s. 103–108
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.10

Fraza do cytowania: Łukaszewicz K., Tuczyńska A., Matthews‑Brzozowska T. Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem ekstrakcji zęba siecznego żuchwy – opis przypadku. Dental Forum. 2021;XLIX(2):103–108. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.10.

W leczeniu ortodontycznym często wykorzystywane są metody ekstrakcyjne, w tym ekstrakcji jednego z zębów siecznych w żuchwie. Częstość ich wykonywania zależy od przekonań klinicystów i zmienia się na przestrzeni lat. Celem pracy jest przedstawienie efektu końcowego po terapii ortodontycznej nieletniego pacjenta z wykorzystaniem ekstrakcji jednego zęba siecznego w żuchwie. Prezentowany przypadek ukazuje możliwość pomyślnego wyeliminowania stłoczenia w odcinku przednim dolnego łuku z wykorzystaniem ekstrakcji jednego z dolnych zębów siecznych.

Słowa kluczowe: ekstrakcja, leczenie ortodontyczne, stłoczenie.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.