Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Chirurgiczne leczenie kamicy ślinianki podżuchwowej – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Janusz Goch, Elżbieta Smolak, Marzena Wyganowska-Świątkowska1/2021/XLIX s. 55–58
Kliknij aby wrócić do spisu treści
55_1_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.9

Fraza do cytowania: Goch J., Smolak E., Wyganowska-Świątkowska M. Chirurgiczne leczenie kamicy ślinianki podżuchwowej – opis przypadku. Dental Forum. 2021;XLIX(1):55–58. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.9.

Sialolithiasis dotyczy dużych gruczołów ślinowych, najczęściej ślinianki podżuchwowej. Autorzy przedstawiają przypadek 58. letniego pacjenta, u którego zdiagnozowano, na podstawie CBCT, dużych rozmiarów sialolity w obrębie przewodu ślinianki podżuchwowej. Chorego zakwalifikowano do zabiegu chirurgicznego zewnątrzustnego.Badanie kliniczne i ocena radiologiczna potwierdziły rozpoznanie kamicy ślinianki podżuchwowej.

Słowa kluczowe: kamica, ślinianka podżuchwowa, leczenie chirurgiczne.

Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.