Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ekstrakcja zęba siecznego dolnego u pacjentów z I klasą – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Łukaszewicz, Teresa Matthews-Brzozowska1/2021/XLIX s. 42–45
Kliknij aby wrócić do spisu treści
42_1_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.6

Fraza do cytowania: Łukaszewicz K., Matthews-Brzozowska T. Ekstrakcja zęba siecznego dolnego u pacjentów z I klasą – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego. Dental Forum. 2021;XLIX(1):42–45. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.6.

Jedną z metod leczenia ortodontycznego jest ekstrakcja jednego z siekaczy w żuchwie. Jest ona stosowana najczęściej w celu wyeliminowania stłoczeń w dolnym łuku. Materiał i metody: Przeszukano internetowe bazy medyczne Google Scholar i PubMed. Po analizie wybrano 8 prac kazuistycznych opisujących leczenie ortodontyczne pacjentów z I klasą. Wyniki: Wszystkie przypadki przedstawiały leczenie osób młodych (przedział wieku: 12–19 lat) charakteryzujących się stłoczeniem zębów w dolnym lub dolnym i górnym łuku. Wnioski: Wybór leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem ekstrakcji jednego z siekaczy w żuchwie powinien uwzględniać wiele czynników i być poprzedzony indywidualnie opracowanym planem leczenia.

Słowa kluczowe: leczenie ortodontyczne; siekacz dolny; ekstrakcja; I klasa.

Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.