Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zmiany w budowie twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Zawiślak1/2021/XLIX s. 30–36
Kliknij aby wrócić do spisu treści
30_1_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.4

Fraza do cytowania: Zawiślak A. Zmiany w budowie twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Dental Forum. 2021;XLIX(1):30–36. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.4.

Rozszczep podniebienia to najczęstsza wada rozwojowa twarzowej części czaszki, która w istotny sposób wpływa na zaburzenia morfologii i funkcji układu stomatognatycznego. W zależności od objętych struktur, wada ta może mieć różny stopień nasilenia i obraz kliniczny. Do powstania wady dochodzi już w okresie wczesnej embriogenezy, podczas tworzenia się poszczególnych struktur twarzowej części czaszki, a konsekwencje jej wystąpienia, większości pacjentów, towarzyszą przez całe życie. Nie ulega wątpliwości fakt, iż osoby, u których stwierdzono rozszczep, powinny zostać objęte szczególną opieką lekarską, która uwzględniałaby ich wielospecjalistyczne potrzeby lecznicze. Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie i przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zmian w budowie twarzowej części czaszki oraz ich implikacji klinicznych u pacjentów z rozszczepem podniebienia na podstawie dostępnej literatury oraz doświadczeń własnych.

Słowa kluczowe: rozszczep podniebienia, morfologia twarzowej części czaszki, cefalometria.

Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.