Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wpływ wizerunku lekarza na jego relacje z pacjentem – badania ankietowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
A. Maj, T. Juźków, B. Nawrocka, A. Kinowski, A. Cydejko, D. Cichońska, A. Kusiak1/2021/XLIX s. 26–29
Kliknij aby wrócić do spisu treści
26_1_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.3

Fraza do cytowania: Maj A., Juźków T., Nawrocka B., Kinowski A., Cydejko A., Cichońska D., Kusiak A. Wpływ wizerunku lekarza na jego relacje z pacjentem – badania ankietowe. Dental Forum. 2021;XLIX(1):26–29. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.3.

Wprowadzenie. Wizerunek lekarza jest ważnym, a wręcz kluczowym elementem budowania dobrych relacji z pacjentem. Może zwiększyć zaufanie do lekarza i zapewnić efektywną współpracę między lekarzem a pacjentem. Cel pracy. Celem pracy była analiza znaczenia wyglądu, sposobu bycia i komunikacji lekarza w relacjach z pacjentem na podstawie badań ankietowych pacjentów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w formie anonimowej ankiety wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pacjentów GUMed. Ogółem zebrano 197 ankiet w tym 148 kobiet i 49 mężczyzn w wieku 21–84 lata. Badanie dotyczyło negatywnego, obojętnego i pozytywnego wpływu na pacjenta wybranych elementów wizerunku lekarza ( jego wyglądu, sposobu bycia i komunikacji z pacjentem). Wyniki. Uzyskane wyniki dotyczące wyglądu i zachowania podzielono na cechy pozytywne, neutralne i negatywne. Pozytywnymi cechami w odniesieniu do wyglądu, które respondenci uznali za bardzo ważne były: schludny ubiór (87%) oraz w odniesieniu do zachowania kulturalna rozmowa (96%) i kontakt wzrokowy (90%). Obojętnymi cechami wyglądu były: obecność tatuaży (70%), natomiast zachowania był uścisk dłoni (48%). Negatywnymi cechami był zapach wypalanych papierosów (89%), żucie gumy (75%) i rozmowa telefoniczna podczas wizyty (73%). Wnioski. Niektóre elementy wyglądu i zachowania lekarza miały wyraźny pozytywny i negatywny wpływ na pacjentów, co może wpływać na ich relacje w kontaktach zawodowych z pacjentami. Dalsze badania na większej grupie pacjentów pozwolą na zgłębienie tego zagadnienia.

Słowa kluczowe: wizerunek lekarza, komunikacja z pacjentem.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.