Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wpływ użytego uszczelniacza kanałowego, cementu i irygacji alkoholem izopropylowym na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną korzeniową

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Yasmin Bartosik, Anna Sójka-Makowska, Mariusz Pryliński, Wiesław Hędzelek1/2021/XLIX s. 11–17
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_1_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.1

Fraza do cytowania: Bartosik Y., Sójka-Makowska A., Pryliński M., Hędzelek W. Wpływ użytego uszczelniacza kanałowego, cementu i irygacji alkoholem izopropylowym na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną korzeniową. Dental Forum. 2021;XLIX(1):11–17. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.1.

Wstęp. Wkłady koronowo-korzeniowe wzmacniane włóknem szklanym są powszechnie stosowane w celu odtworzenia retencji dla uzupełnień zachowawczych i protetycznych. Najczęściej powstającym niepowodzeniem w przypadku ich stosowania jest utrata retencji, stąd istotne jest określenie tych czynników, które mogą na nią oddziaływać. Cel pracy. Celem prowadzonych badań było porównanie siły retencji wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym z użyciem cementu konwencjonalnego (RelyX Ultimate Clicker, 3M ESPE) i cementu samoadhezyjnego (RelyX U200, 3M ESPE) oraz ocena wpływu past uszczelniających (Endomethasone N, AH Plus) na cementy żywiczne. Ponadto zbadano skuteczność oczyszczania ścian kanału obturowanego Endomethasone N 70% alkoholem izopropylowym. Materiał i metody. Do badań użyto 48 bydlęcych stałych siekaczy pozyskanych od krów w wieku 2 lat. Przygotowane próbki poddano testowi na „zrywanie” przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Hounsfield H5 KS model HTE S/N D 83281 (f-my Tinius Olsen, Wielka Brytania). Wyniki. Użycie cementów samoadhezyjnych osłabiało mocowanie o 20–37%. Z kolei siły potrzebne do zerwania wkładów z kanałów obturowanych pastą na bazie eugenolu były niższe o 18,5–34%. Płukanie 70% alkoholem izopropylowym pozwoliło na zmniejszenie negatywnego wpływu eugenolu. Wnioski. Wykazano, że zarówno rodzaj zastosowanego cementu, jak i pasty uszczelniającej kanał ma wpływ na siłę mocowania wkładów koronowo-korzeniowych.

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady z włókna szklanego, uszczelniacz kanałowy na bazie eugenolu.

Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.