Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne protez ruchomych z użyciem technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sebastian Farmas, Andrzej Gala2/2017/XLV s. 71–80
Kliknij aby wrócić do spisu treści
71_2_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.24

Fraza do cytowania: Farmas S., Gala A. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne protez ruchomych z użyciem technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(2):71–80. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.24.

Cel. Na podstawie dostępnych badań opublikowanych w piśmiennictwie stomatologicznym na temat protez całkowitych i szkieletowych wytwarzanych w technologii CAD/CAM, przedstawiono sposób ich wykonania w różnych systemach, różnice w poszczególnych etapach klinicznych i laboratoryjnych w porównaniu z metodą konwencjonalną oraz zalety i wady tego rodzaju uzupełnień. Materiał i metody. Użyto bazy MEDLINE/PubMed, w której wpisano określenia: CAD/CAM complete denture, CAD/CAM removable partial denture, digital denture. Poszukiwano prac oryginalnych opublikowanych od 1990 r. w języku angielskim. Znaleziono 307 publikacji tematycznie powiązanych, których streszczenia zostały przeanalizowane, a następnie wyselekcjonowano 27 artykułów ściśle związanych z tematyką pracy. Do analizy dołączono również dostępne publikacje polskie. Wyniki. Na podstawie analizy dostępnych artykułów stwierdzono, że technologia CAD/CAM, która od kilkunastu lat znajduje zastosowanie w projektowaniu i wytwarzaniu protez stałych, staje się coraz powszechniej stosowana w przypadku protez ruchomych. Najważniejszymi ośrodkami, które wprowadziły możliwość wykonania uzupełnień metodą CAD/CAM, są: Wieland Dental, Avadent, Dentca, Ceramill. Każda z tych firm przedstawiła odmienny algorytm postępowania klinicznego oraz wykonawstwa laboratoryjnego, który ma na celu zaprojektowanie, a następnie wykonanie cyfrowych protez ruchomych. Wnioski. Wprowadzenie technologii CAD/CAM do cyfrowego planowania i wytwarzania protez ruchomych umożliwia skrócenie procesu leczniczego w porównaniu z metodą konwencjonalną. Pomimo niewątpliwego skoku technologicznego, jaki obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach, związanego z wprowadzeniem nowych systemów (takich jak technologia przyrostowa i subtraktywna), sposób wykonania protez przy ich udziale ma szereg ograniczeń. Ze względu na niewielką obecnie dostępność tej nowoczesnej technologii brak długoczasowych obserwacji klinicznych. Konieczne jest dalsze prowadzenie badań naukowych, które ustalą przydatność technologii CAD/CAM w laboratoryjnym wykonawstwie ruchomych protez zębowych.

Słowa kluczowe: protezy częściowe CAD/CAM, protezy całkowite CAD/CAM, protezy cyfrowe.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.